დადგენილება N024-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               05 ოქტომბერი, 2023 წელი   დადგენილება N024-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 17.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “მულტი […]

დადგენილება N023-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               26 სექტემბერი, 2023 წელი     დადგენილება N023-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 17.07.2023 წელი მოსარჩელე: […]

დადგენილება N025-2023/1

ქ. თბილისი                                                                                                               26 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N025-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 17.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]

დადგენილება N018-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               11 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N018-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 12.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]

დადგენილება N033-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               11 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N033-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]

დადგენილება N030-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               11 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N030-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]

დადგენილება N026-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               11 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N026-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 17.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]

დადგენილება N032-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               11 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N032-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]

დადგენილება N028-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               11 სექტემბერი, 2023 წელი    დადგენილება N028-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს “ტექნო […]

დადგენილება N021-2023

ქ. თბილისი                                                                                                               07 სექტემბერი, 2023 წელი   დადგენილება N021-2023   მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ   საარბიტრაჟო სარჩელის რეგისტრაციის თარიღი: 14.07.2023 წელი მოსარჩელე: შპს […]