მთავარი

ჩვენ შესახებ

შპს ,,ფონა ფიდე“ (LTD “Bona Fide”) წარმოადგენს კვალიფიციური გუნდით დაკომპლექტებულ მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს, რომელიც დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მაღალი სტანდარტის მომსახურებასა და უმწიკვლო რეპუტაციის მქონე, პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხით გამორჩეულ არბიტრებს.

 

რატომ ჩვენ?

კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში დავების გადაწყვეტისას უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა დრო, ფული და კონფიდენციალურობა. არბიტრაჟი კი სამივე მათგანს ითვალისწინებს და მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადაში, ნაკლები დანახარჯებით, კონფიდენციალურობის სრული დაცვით განხორციელებულ საქმისწარმოებას მოიაზრებს.